AEGON menu Menu

Abraham van Helsing

Welkom Abraham van Helsing.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

block1.title = Uw pensioenkapitaal; block1.subTitle = Uw pensioenkapitaal heeft u opgebouwd bij al uw werkgevers; block1.box.title = Hoogte van uw pensoenkapitaal; block1.box.text = Heeft u bij meer pensioenverzekeraars een pensioenkapitaal? Tel dan alle bedragen bij elkaar op en vul het totaalbedrag hier in; block1.box.btn = Volgende vraag; block1.socialProofing.title = € 95.0000; block1.socialProofing.text = is het kapitaal dat werknemers gemiddeld opbouwen bij 4 werkgevers; block1.socialProofing.source = Bron:Aegon; block2.title = Waar is uw pensioenkapitaal opgebouwd; block2.subTitle = Om het juiste rendement te kunnen tonen dient u hier in te vullen bij welke verzekeraars of pensioenfondsen uw pensioen is opgebouwd; block2.box.title = Uw pensioenkapitaal is opgebouwd bij; block2.box.label1 = Aegon; block2.box.label2 = Andere verzekeraar(s) of pensioenfonds(en); block2.box.label3 = Zowel bij Aegon als bij andere verzekeraar(s) of pensioenfonds(en); block2.box.btn = Volgende vraag; block3.title = Partnerpensioen meeverzekeren; block3.subTitle: = Heeft u een partner? En wilt u dat uw partner een pensioenuitkering krijgt na uw overlijden? Dan kunt u een partnerpensioen verzekeren. De uitkering is 70% van het pensioen dat u ontvangt.; block3.box.title1 = Heeft u een partner?; block3.box.label1 = Ja, ik heb een partner; block3.box.label2 = Nee, ik heb geen partner; block3.box.title2 = Wilt u een partnerpensioen voor uw partner verzekeren?; block3.box.title3 = Uw partners geboortedatum; block3.box.yesPartnerPension.label = Ja, ik wil een partnerpensioen verzekeren; block3.box.yesPartnerPension.text = bij mijn overlijden ontvangt mijn partner 70% van het pensioen dat ik zelf ontvang; block3.box.noPartnerPension.label = Nee, ik wil geen partnerpensioen verzekeren; block3.box.noPartnerPension.text = bij mijn overlijden ontvangt mijn partner geen partnerpensioen. Hier moet uw partner schriftelijk mee instemmen; block3.box.btn = Volgende vraag; block3.socialProofing.title = 66 jaar; block3.socialProofing.text = is de gemiddelde pensioenieeftijd; block3.socialProofing.source = Bron:CBS; block4.title = Persoonlijke gegevens; block4.subTitle = Om uw pensioenuitkering exact uit te rekenen hebben we uw geboortedatum nodig; block4.box.title = Uw geboortedatum; block4.box.btn = Volgende vraag; block4.socialProofing.title = 80%; block4.socialProofing.text = van pensioenaanvragers met een partner verzekert een partnerpensioen; block4.socialProofing.source = Bron:Aegon; block5.title = Wanneer wilt u de pensioenverzekering laten ingaan?; block5.subTitle = Hier uitleggen waarom je een bepaalde datum zou kiezen en wat het voordeel is om bijvoorbeeld later te beginnen met uitkeren dan direct op je pensioenleeftijd; block5.box.title = Ingangsdatum van uw pensioenverzekering; block5.box.text = De ingangsdatum van uw pensioen is altijd per de 1ste van de maand. De pensioenuitkering ontvangt u dan niet direct. die ontvangt u altijd aan het einde van de maand (rond de 25ste); block5.box.btn = Bereken pensioenuitkering; block5.socialProofing.title = ; block5.socialProofing.text = Meest gekozen ingangsdatum is 7 maanden na de pensioengerechtigde leeftijd; block5.socialProofing.source = Bron:Aegon; initializeBlueBlocks = true; pensionAmountMin = 40000; startingMonthIndex = -1; page = pensionForm; start.url = /page-to-redirect-when-no-session-storage; start.redirect = false; top.title = Uw pensioensmogelijkheden; top.text = Een introductietekst; left.title = Direct Ingaand Pensioen; left.text = Een pensioensuitkering met de zekerheid van een vaste uitkering per maand; right.title = Uitkerend Beleggingspensioen; right.text = Uw pensioenkapitaal wordt belegd waarbij u kans heeft op een hogere pensioensuitkering; linkList.0.text = Bekijk uw pensioenuitkering met een Variabele Pensioenuitkering; linkList.0.url = /de-variabele-pensioenuitkering; linkList.1.text = Bekijk uw pensioenuitkering met een Variabele Pensioenuitkering; linkList.1.url = /bereken-zelf-uw-maandelijks-pensioen; template = dipFixed; serviceUrl = /services/US_RestGatewayWeb/rest/requestResponse/BS_PENSIOENOVEREENKOMST_ROA/calculate; button.forceShow = true; dipFixed.0.fixedRowsHeight = 9; dipFixed.1.fixedRowsHeight = 6; template = vpuVariable; serviceUrl = /api/vpuVariable; button.forceShow = true; vpuVariable.0.fixedRowsHeight = 9; vpuVariable.1.fixedRowsHeight = 6; standardModelUrl="template-standard-model-form.html"; calcDIPUrl= "/services/US_RestGatewayWeb/rest/requestResponse/BS_PENSIOENOVEREENKOMST_ROA_02/calculateDIP"; calcVPUUrl= "/services/US_RestGatewayWeb/rest/requestResponse/BS_PENSIOENOVEREENKOMST_ROA_02/calculateVPU"; credentials= "Maraig"; showStandardModelIntro = true;