AEGON menu Menu

Abraham van Helsing

Welkom Abraham van Helsing.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Kunt u niet meer werken door een ongeval of ziekte? U bent wettelijk verzekerd voor uw inkomen en misschien heeft uw werkgever een aanvullende verzekering voor u afgesloten? Stel uw persoonlijke situatie in en bereken hoe hoog uw inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bekijk uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Er verandert veel als u arbeidsongeschikt raakt. Vind uit wat dit voor uw inkomen betekent.

U wordt arbeidsongeschikt en dan?

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Daarnaast moeten u en uw werkgever er alles aan doen om u weer aan het werk te krijgen.

Na de eerste 2 jaar

Bent u na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt? Dan bepaalt het UWV wat u nog kunt verdienen in dezelfde of een andere baan, ook al bent u arbeidsongeschikt. Dat is de restverdiencapaciteit: het bedrag dat u nog kunt verdienen.

Wat betekent dit voor u?

Bekijk hoe uw inkomen verandert bij verschillende mate van arbeidsongeschiktheid. Vul eerst uw huidige salaris in en daarna eventueel uw arbeidsongeschiktheidverzekering.

form.title = Stel uw situatie in en bekijk uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid; form.salaryLabel = Uw salaris, bruto per jaar; form.salaryError = Vul een waarde in tussen €2,500 en €500,000; form.codeLabel = De verzekeringscode van uw werkgever; form.codeError = De ingevoerde code is niet geldig.
Probeer het nogmaals of vul uw situatie handmatig in; form.goToProducts = Geen code? zelf verzekering kiezen; form.goToCode = Productcode ontvangen? Voer de code in; form.productsLabel = Het verzekeringsproduct dat u heeft:; form.submit = Verder; form.products.WGA_EXCED.label = WGA-Excedentverzekering; form.products.WGA_EXCED.attributeLabel = Selecteer dekkingsgraad; form.products.IVA_EXCED.label = IVA-Excedentverzekering; form.products.IVA_EXCED.attributeLabel = Selecteer dekkingsgraad; form.products.WGA_AANV_LIGHT.label = WGA-Aanvullingsverzekering light; form.products.WGA_AANV_STANDARD.label = WGA-Aanvullingsverzekering; form.products.WGA_AANV_UPGRADE.label = WGA-Aanvullingsverzekering upgrade; form.products.WIA_35MIN.label = WIA-35minverzekering; form.products.WIA_35MIN.attributeLabel = Selecteer uitkeringsduur; form.products.WIA_BODEM.label = WIA-Bodemverzekering; calculator.errors.code = De code is niet geldig. Probeer het nogmaals of vul uw situatie handmatig in; calculator.errors.service = De service is tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later nog eens; calculator.title = Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?; calculator.description = Bekijk uw inkomen bij verschillende arbeidsongeschiktheid percentages door de slider te bewegen; calculator.graph.salaryLine = Uw salaris; calculator.graph.aegonLabel = Aegon uitkering; calculator.graph.aegonTooltip = Het deel van uw inkomen dat u van Aegon ontvangt wanneer uw werkgever aanvullende verzekeringen heeft afgesloten. Of dit deel wordt uitgekeerd en hoe hoog deze uitkering is verschilt per situatie en per afgesloten verzekering. In de eerste stap van deze tool kunt u aangeven welke verzekeringen voor u van toepassing zijn; calculator.graph.statutoryLabel = Wettelijke uitkering; calculator.graph.statutoryTooltip = De wettelijke uitkering is het deel van uw inkomen dat door de overheid wordt aangevuld. Dit gebeurd op basis van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze uitkering krijgt u als u na twee jaar ziekte 35% of meer arbeidsongeschikt bent. De WIA bestaat uit twee regelingen; calculator.graph.statutoryTooltipList.0 = WGA uitkering: u bent minimaal 35% arbeidsongeschikt, maar niet minimaal 80% duurzaam. De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog wel werkt ten opzichte van uw restverdiencapacitei; calculator.graph.statutoryTooltipList.1 = IVA-uitkering: u bent minimaal 80% duurzaam arbeidsongeschikt. U bent duurzaam arbeidsongeschikt als u door arbeidsongeschiktheid niet of nauwelijks kunt werken en er geen of maar een kleine kans is dat u herste; calculator.graph.salaryLabel = Loon; calculator.graph.salaryDescription = Het loon is het deel van uw inkomen dat u krijgt van uw werkgever. In de eerste twee jaar wordt uw loon doorbetaald door uw werkgever. Meestal is dit 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. Check bij uw werkgever wat voor u geldt. Het loon dat u na de eerste twee jaar verdient, komt voor een gedeelte bovenop de uitkering van de overheid. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw totale inkomen is; calculator.graph.labels.total = Totaal; calculator.graph.labels.perYear = bruto per jaar; calculator.graph.labels.perMonth = bruto per maand; calculator.graph.period1Label = 1e en 2e jaar; calculator.graph.period1Tooltip = In de eerste twee jaar dat u arbeidsongeschikt bent, betaalt uw werkgever uw salaris door. Dit is meestal 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. Check bij uw werkgever wat voor u geldt; calculator.disabilityLabel = Arbeidsongeschiktheid; calculator.disabilityTooltip = Geef aan in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Dit is het deel dat u niet meer kunt werken. In het geval van arbeidsongeschiktheid wordt dit percentage vastgesteld door het UWV; calculator.recuLabel = Benutting restverdiencapaciteit; calculator.recuTooltip = Geef aan welk deel van de restverdiencapaciteit daadwerkelijk benut wordt. De restverdiencapaciteit is het deel dat u nog kunt werken op basis van de vastgestelde arbeidsongeschiktheid. Is uw restverdiencapaciteit bijvoorbeeld vastgesteld op 2 dagen per week, maar kunt u voor maar 1 dag per week werk vinden? Dan is de benutting van uw restverdiencapaciteit 50%; calculator.permanentDisabilityLabel = Duurzaam arbeidsongeschikt; calculator.permanentDisabilityDescription = Geef aan of er sprake van duurzamearbeidsongeschiktheid.
Dit is het geval bij geen of een zeer geringe kans op herstel; calculator.tab1.title = 0%-35% arbeidsongeschikt; calculator.tab1.description = U bent arbeidsongeschikt verklaard. Het UWV bepaalt hoeveel u nog wél kan werken. Is de mate waarin u arbeidsongeschikt raakt minder dan 35% dan krijgt u geen uitkering van de overheid. Uw loon hangt af van hoeveel u nog blijft werken. Dat noemen we: benutting van uw restverdiencapaciteit; calculator.tab1.descriptionAlternative = U bent arbeidsongeschikt verklaard. Het UWV bepaalt hoeveel u nog wél kan werken. Is de mate waarin u arbeidsongeschikt raakt minder dan 35% dan krijgt u geen uitkering van de overheid. Uw loon en onze uitkering hangt af van hoeveel u nog blijft werken. Dat noemen we: benutting van uw restverdiencapaciteit; calculator.tab2.title = 35%-80% arbeidsongeschikt; calculator.tab2.description = U kan niet meer of minder werken. Het UWV bepaalt hoeveel u nog wél kan werken en wat u daarmee nog kan verdienen. Dit noemen we uw ‘restverdiencapaciteit’. Er wordt vervolgens gekeken naar uw benutting daarvan. Benut u minder dan 50% van uw ‘restverdiencapaciteit dan verliest u een groot gedeelte van uw wettelijke uitkering; calculator.tab3.title = 80%-100% arbeidsongeschikt; calculator.tab3.description = U kunt nagegoeg niet meer werken. Dan wordt u 80% of meer arbeidsongeschikt verklaard. Voor de uitkering van de overheid wordt er een verschil gemaakt tussen duurzaam en niet duurzaam arbeidsongeschikt. Als u langer dan 5 jaar nagenoeg niet kunt werken wordt er van duurzaam arbeidsongeschikt gesproken; calculator.mobile.period1 = 1e jaar; calculator.mobile.period2 = 2e jaar; calculator.mobile.period3 = 3e jaar; calculator.mobile.period3Alternative = Vanaf 3e jaar; calculator.mobile.summary = Tot pensioenleeftijd; calculator.mobile.disclaimer = Bedragen zijn bruto per jaar; calculator.mobile.salaryLabel = Loon; calculator.mobile.period3Description = Vanaf het 3e jaar krijgt u een zogenaamde loongerelateerde uitkering. Hoe langer u gewerkt heeft hoe langer u recht heeft op deze uitkering. Minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (vanaf 2019 maximaal 24 maanden); calculator.mobile.period4Description = Tot uw pensioenleeftijd krijgt u in principe de WGA-loonaanvulling. Benut u echter minder dan 50% van uw verdiencapaciteit dan verandert deze in een WGA-vervolguitkering gebaseerd op het minimumloon. Samen met het loon dat u nog verdient vormt dit uw inkomen. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw totale inkomen is; calculator.mobile.seeMore = Lees meer over arbeidsongeschiktheid; calculator.mobile.seeMoreCollapse = Sluit; calculator.dynamicContent.defaultLabels.0 = vanaf 3e jaar tot max 5e jaar; calculator.dynamicContent.defaultLabels.1 = tot uw pensioenleeftijd; calculator.dynamicContent.alternativeLabels.0 = vanaf 3e jaar tot het 10.5e jaar; calculator.dynamicContent.alternativeLabels.1 = 3e jaar; calculator.dynamicContent.alternativeLabels.2 = vanaf 3e jaar tot het 8e jaar; calculator.dynamicContent.alternativeLabels.3 = vanaf 3e jaar tot het 13e jaar; calculator.dynamicContent.alternativeLabels.4 = tot uw pensioenleeftijd krijgt u geen uitkering; calculator.dynamicContent.period3.defaultTooltip = Vanaf het 3e jaar krijgt u een zogenaamde loongerelateerde uitkering. Hoe langer u gewerkt heeft hoe langer u recht heeft op deze uitkering. Minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden; calculator.dynamicContent.period3.alternativeTooltips.0 = Vanaf het 3e jaar krijgt u een uitkering van Aegon; calculator.dynamicContent.period3.alternativeTooltips.1 = In het 3e jaar krijgt u een eenmalige uitkering van Aegon; calculator.dynamicContent.period3.alternativeTooltips.2 = Vanaf het 3e jaar krijgt u een uitkering van Aegon; calculator.dynamicContent.period4.defaultTooltip = Tot uw pensioenleeftijd krijgt u in principe de WGA-loonaanvulling. Benut u echter minder dan 50% van uw verdiencapaciteit dan verandert deze in een WGA-vervolguitkering gebaseerd op het minimumloon. Samen met het loon dat u nog verdient, is dit uw inkomen. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw totale inkomen is; calculator.dynamicContent.period4.alternativeTooltips.0 = Tot uw pensioenleeftijd krijgt u geen uitkering meer van Aegon; calculator.dynamicContent.period4.alternativeTooltips.1 = Tot uw pensioenleeftijd krijgt u geen uitkering van Aegon; calculator.dynamicContent.period4.alternativeTooltips.2 = Tot uw pensioenleeftijd krijgt u een IVA-uitkering van de overheid; calculator.dynamicContent.period4.alternativeTooltips.3 = Tot uw pensioenleeftijd krijgt u de WGA-loonaanvulling;

Details van uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Klik op de symbolen voor meer informatie